mag. ANTON HUDOBIVNIK

 

Rojen v Ljubljani leta 1952.  Leta 1980 diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti je leta 1994  pridobil tudi naziv magistra znanosti. Več let je delal v večjem slovenskem podjetju na enem izmed vodilnih položajev in uspešno speljal več investicijskih projektov s področja industrije in širjenja trgovskih kapacitet. Leta 1992 je s partnerji ustanovil podjetje Panda’s d.o.o. Leta 2004 je pridobil licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami.

 

S svojim znanjem in izkušnjami  se rad loti in najde rešitve  za zahtevne projekte s področja nepremičninskega posredovanja. S svojimi večletnimi izkušnjami pri preureditvi  večjih industrijskih objektov  za prodajo po manjših enotah stranke opozarja in varno vodi prek pravnih, administrativnih in prostorskih ovir, ki se lahko pojavijo pri prodaji, nakupu ali najemu večje nepremičnine.

 

 

 

Nekaj večjih realiziranih projektov s področja nepremičninskega posredovanja:

 

 

posredovanje pri prodaji cca. 2.000 m2 poslovnih prostorov v Kranju prodajalca Hypo leasing d.o.o. podjetju Nikotrans, Sodnikar  Niko s.p.;

posredovanje pri prodaji cca 1.500 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča v Kranju prodajalca Aspel d.o.o. podjetju Davidov hram d.o.o.;

posredovanje pri prodaji cca 5.000 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča v Kranju prodajalca Hypo leasing d.o.o. podjetju Četrta pot d.o.o.;

posredovanje pri prodaji cca 2.500 m2 poslovnih prostorov v Kranju prodajalca Heta d.o.o. podjetju Bimo d.o.o.;

posredovanje pri oddaji cca. 3.600 m2 poslovnih prostorov najemodajalca Heta d.o.o. najemojemalcu LES-MMS d.o.o.

error: