info

Panda’s d.o.o. je družinsko podjetje, kjer se prepletajo znanje in ideje dveh generacij s skupnim ciljem oblikovati kvalitetno bivalno okolje. Strankam nudimo celostno storitev od prodaje, nakupa ali najema nepremičnine do izdelave celotne projektne dokumentacije in opreme.
Delujemo od leta 1992, s posredovanjem in svetovanjem pri prodaji, nakupu in
najemu nepremičnin se ukvarjamo od leta 2001, z arhitekturnim projektiranjem in oblikovanjem pa od leta 2004. Pri svojem delu sodelujemo z različnimi projektantskimi skupinami in nepremičninskimi podjetji tako doma kot v tujini. V več kot 17-letni praksi smo realizirali vrsto novih gradenj in prenov ter posredovali pri številnih nepremičninskih poslih, predvsem poslovnih nepremičnin.

Za kakovostno arhitekturno projektiranje in opravljanje storitev s področja nepremičninskega poslovanja smo ustrezno strokovno usposobljeni.

Smo pooblaščeni arhitekti Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije z opravljenim strokovnim izpitom iz odgovornega projektiranja in nadzora ter pridobljeno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika s strani Gospodarske zbornice Slovenije.

Pri svoji arhitekturni praksi stremimo k arhitekturi, ki je rezultat prostorskega, kulturnega, zgodovinskega in socialnega konteksta. Naša arhitektura je tako racionalna kot poetična.
Individualne zgodbe naših naročnikov so nam navdih pri raziskovanju novih
prostorskih rešitev. Zaupanje med arhitektom in investitorjem nam predstavlja
osnovo za dober rezultat. Ne verjamemo v stile, verjamemo pa, da se za vsak
prostorski izziv najde rešitev. Stremimo k cilju, da se vsak poseg harmonično
zlije z okoljem.

S svojimi deli se uvrščamo na domače in mednarodne arhitekturne razstave.

Usmerjeni smo v načrtovanje nizkoenergijskih in pasivnih objektov, ki pridobivajo nepovratne spodbude Ekosklada. Na tem področju se stalno izpopolnjujemo ter udeležujemo različnih seminarjev, kongresov in delavnic ter predavamo na temo energijsko učinkovitih objektov.

V nepremičninskem prometu našim strankam ob nakupu oziroma najemu nepremičnine posredujemo informacije in nudimo svetovanje pri pridobivanju ustreznih finančnih virov. Pomembna nam je pravna varnost. Vse pravne listine strokovno sestavimo z ustreznimi pravnimi strokovnjaki.
Poskrbimo tudi za strokovne cenitve obravnavanih nepremičnin z zapriseženimi sodnimi cenilci.

Delamo to, kar znamo! Zavedamo se, da ima naše delo velik vpliv na življenje naših strank, saj jim pomagamo pri nekaterih ključnih življenskih odločitvah. Naše delo temelji na strokovni usposobljenosti, izkušnjah, stalnem izpopolnjevanju znanja, uvajanju novih tehnologij, sodelovanju z različnimi strokami, predvsem pa na zaupanju in osebnih priporočilih zadovoljnih strank.

Petra Hudobivnik Florjančič, u.d.i.a.

mag. Anton Hudobivnik

error: