MARIBORSKI OTOK

Lokacija
Maribor

Program
Ureditev Mariborskega otoka in levega pritoka reke Drave; rekonstrukcija, novogradnja

Površina
96.286 m2

Leto
2008

Status
Javni arhitekturni natečaj

Za/V sodelovanju s
Plan B d.o.o.

Nagrada
1. nagrada

error: